Ciudadanos posa el seu orgull per sobre de les necessitats de les manresanes

Des de la CUP Manresa, volem donar a conèixer el nostre posicionament sobre la retirada de la moció de Ciudadanos per tal de fer un protocol educatiu contra la transfòbia i l'assetjament escolar per l'identitat de gènere. Ciudadanos, que va retirar la seva proposició, es va excusar al ple dient que l'esmena que havia presentat el grup municipal de la CUP deixava “desfigurada” la seva moció. Pensem que és una llàstima que C's hagi impedit aquesta oportunitat d'aprovar una moció que volia cercar solucions per a una greu problemàtica.
 
Volem remarcar que l'esmena no plantejava eliminar cap dels acords plantejats per Ciudadanos, tot i que n'afegia algun, ja que la ciutat de Manresa té molta feina a fer per tal de garantir els drets de les persones LGTBI (lesbianes, gais, transexuals, bisexuals i intersexuals). Creiem necessari ampliar la moció amb altres aspectes, després de constatar que la LGTBIfòbia es dóna a tots els àmbits de la vida, no només a l'escolar. 
 
Hi havia elements falsos a la moció i per això calia eliminar-los. A la moció, es parlava de la llei 14/2010 com a no desplegada, tot i que l'any 2011 es va fer un informe sobre el seu impacte. Per altra banda, i parlant del text eliminat de la moció, el redactat volia culpabilitzar la legislació catalana, mentre que n'exculpava l'espanyola. Tot i reconèixer les mancances a Catalunya, volem recalcar que a l'Estat espanyol no s'ha fet cap llei en aquest sentit, i si parlem sobre drets de la infància i l'adolescència, la primera llei és de l'any passat. En aquest sentit, volem fer un advertiment sobre l'ús de certs fets que totes lamentem.
 
Sobre els continguts de l'esmena, vam voler fer èmfasi en els acords presos per l'ajuntament en aquest àmbit que encara no han estat portats a la pràctica. Sobre la llei 11/2014, es marcaven uns punts d'inici per on començar a treballar-ne el desplegament. Finalment, l'esmena demanava que l'acte institucional del 28J tingués a veure amb les problemàtiques de la nostra ciutat i/o societat occidental. El darrer acord introduïa terminis concrets per dur a terme les actuacions.
 
Volem aclarir que, en cap cas, la moció quedava desfigurada sinó en tot cas ampliada, ja que s'eliminava el que no era cert i s'afegien els acords que ja s'havien pres en altres mocions i no s'han desenvolupat. Creiem que Ciudadanos va presentar una moció en la que no creien per aconseguir ressò mediàtic desprès d'un fet molt greu. Després d'aquest fet, es confirmen les sospites que van aparèixer en veure la moció. Segons Gemma Tomàs, “Ciudadanos actua a cop de titular, i posa el seu orgull per sobre de les necessitats reals de les manresanes”.