L’Ajuntament de Manresa no està a l’alçada en matèria d’habitatge

Des de la CUP de Manresa, fem públic aquest comunicat amb la finalitat de criticar la "política de confusió" duta a terme pel govern municipal arran de l'aprovació en el passat Ple de dijous d'un dictamen en què s'inscrivien els 63 pisos destinats a lloguer social al Fons d'habitatges de lloguer destinat a polítiques socials. Cal dir que aquests pisos actualment ja tenen inquilins. Els pisos inscrits a aquest Fons no poden ser llogats a un preu superior a 272 euros que és el 80% del preu mitjà de lloguer a Manresa. Actualment però, aquests 63 pisos ja estan en ús sota els paràmetres del fals lloguer social que defineix l'Ajuntament de Manresa, ja que segons la Llei 24/2015 del 7 d'agost les famílies amb baixos ingressos no poden pagar més d'un 10% dels seus ingressos en concepte de lloguer de l'habitatge. Per tant, denunciem que la inscripció d'aquests pisos al Fons no té cap mena de sentit.

Aquest Fons, emmarcat en el desplegament del "Programa d'inspecció i intervenció de l'Ajuntament de Manresa sobre els habitatges desocupats en situació anòmala", no està a l'alçada de la situació d'emergència habitacional que viu la ciutat de Manresa. Volem denunciar que un informe de Serveis Socials de l'any 2014 ja alertava que a Manresa hi havia almenys 226 famílies amb una problemàtica urgent d'habitatge, afectant prop d'un miler de manresanes i manresans. Actualment, segons les llistes publicades a FORUM, hi ha més de 700 famílies que reben ajuts per arribar a pagar la totalitat del lloguer mensual. A més, segons la formació, aquest Fons "està dissenyat sota paràmetres de la llei de mercat", en el sentit que els lloguers vénen marcats pel preu mitjà de l'habitatge a la ciutat. Aquest Fons s'hauria de fer en base a les necessitats reals de les manresanes i manresans i no amb "criteris mercantils" ja que aquests són variables i no depenen estrictament de la institució.

Creiem que ara mateix la prioritat passa per desplegar la llei 24/2015 i insta al govern local a fer-ho el més ràpidament possible. La llei en qüestió obliga als grans tenidors d'habitatges (bancs i les seves immobiliàries, fons d'inversió i propietaris amb més de 17 habitatges) a oferir un lloguer social d'acord amb els ingressos de la unitat familiar per evitar el desnonament, sigui d'hipoteca o de lloguer. La formació denuncia que aquests grans propietaris tenen a Manresa més de 600 habitatges buits i que aquests estan en condicions d'habitabilitat i preparats per entrar-hi a viure. Cal que el govern municipal recuperi aquests pisos immediatament i els posi a disposició de les famílies amb risc d'exclusió residencial tal i com marca la llei aprovada al Parlament de Catalunya per unanimitat.