Mocions feministes

Aquest dilluns hem fet públiques les dues mocions que presentarem al proper Ple Ordinari de l'Ajuntament. Aprofitem el ple del mes de març, mes en què se celebra el Dia de la Dona Treballadora, per proposar dues mocions de caire marcadament feminista. Es tracta de dues mocions sobre temes aparentment neutres, però que sovint provoquen, o accentuen, les desigualtats entre gèneres.
 
La primera proposició demana que es tingui en compte la perspectiva feminista a l'hora de planificar i tirar endavant els projectes urbanístics de la ciutat. La moció demana, entre d'altres coses, que s'adeqüin espais per facilitar la realització dels treballs de cures (canviadors, espais d'alletament) i que s'introdueixi la perspectiva feminista a tots els projectes de reforma urbana que es desenvoluparan per a l'espai públic de la ciutat. També compromet l'ajuntament a iniciar un estudi sobre els carrers i parcs de la por, per determinar quins són els espais on hi ha més sensació de por i són més proclius a les agressions i les intimidacions.
 
La segona proposta demana la incorporació d'una perspectiva feminista als pressupostos municipals. La moció constata que la diferència de posició social i econòmica entre dones i homes implica que moltes polítiques i pressupostos considerats neutrals al gènere afecten de forma diferent a uns i altres, i en conseqüència demana que s'articuli un espai de participació vinculant per als diferents col·lectius feministes i LGTBI de la ciutat per treballar les propostes concretes de pressupostos que puguin esdevenir una eina per fomentar l'apoderament de les dones i el col·lectiu LGTBI. L'objectiu de la proposició és que, per als pressupostos de l'any 2017, es puguin introduir els canvis necessaris per tal de deixar de produir desigualtats en els pressupostos de l'Ajuntament de Manresa.