Visita de Josep Anglada a Manresa

Comunicat de la CUP Manresa davant la visita de Josep Anglada a la nostra ciutat per tal de presentar el seu nou partit feixista Front Nacional Identitari Català

Davant la visita de Josep Anglada el proper dimecres 16 de març, des de la CUP Manresa volem fer les següents consideracions

En primer lloc, volem recordar que Manresa es declarà formalment “Ciutat Antifeixista” el maig del 2013. El Ple Municipal va votar per unanimitat i a instància d’una moció presentada per la CUP que “l'ajuntament realitzi una campanya permanent de neteja de propaganda d'activitats que incitin la discriminació racial, ètica o cultural o de qualsevol altre tipus, evitant així que a la ciutat s'hi trobin pintades, cartells, adhesius o fulletons racistes i feixistes” i també que “l'Ajuntament condemni formalment, denunciant i personant-se com a part quan calgui, totes les manifestacions i declaracions que facin apologia del racisme, de la xenofòbia, del genocidi o de la discriminació contra els drets humans”. Aquesta declaració es va refermar durant l'últim Ple Municipal, amb una declaració de tots els grups municipals en el mateix sentit. Així doncs, des de la CUP Manresa creiem que l’Ajuntament de Manresa ha de ser part activa en la denúncia pública per evitar l’acte feixista del senyor Anglada a la nostra ciutat, malgrat que aquest acte es realitzi en un espai privat.

En segon lloc, des de la CUP Manresa seguim apostant per combatre el feixisme en totes les seves formes i en tots els seus espais, independentment que aquest espai sigui públic o privat. Ni la ciutat de Manresa ni cap ciutat del món hauria de donar cobertura a actes que fomenten l’odi entre les persones per raó d’origen. Per tot això, ens oposem frontalment a l’acte de presentació del Front Nacional Identitari Català.

En tercer lloc, volem deixar clar que cal plantar cara al feixisme en tots els àmbits i aspectes de les nostres vides. Per tant, seguim apostant per combatre el feixisme al carrer però també creiem que només eradicarem aquesta xacra a través de l’educació basada en la igualtat entre les persones. Tenim clar que cal fer-ne un anàlisi teòric i crític i això passa pel seu estudi històric i per estudiar-ne la seva evolució i la seva adaptació als nous temps. Només serà a través de l'educació que aconseguirem que les noves generacions no caiguin als paranys del feixisme.